Colofon

Physios

Praktische nascholing over fysiotherapie

Het nascholingstijdschrift Physios verschijnt vier maal per jaar

Redactie
Martin Moons (hoofdredacteur), fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, diverse redacteurfuncties
Martijn Buijs, fysiotherapeut, docent opleiding fysiotherapie
dr. Jorn Hogeweg, fysiotherapeut, directeur PELS-instituut
dr Guus Meerhoff, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en onderzoeker
dr. Mark van Velzen, fysiotherapeut, manueel therapeut en onderzoeker
drs. Eefke Wind, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, geriatriefysiotherapeut
Bruno Zwaenepoel, kinesitherapeut, onderwijsbegeleider Revalidatiewetenschappen Universiteit Gent


Redactieadres
Physios
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Uitgever
Prelum Uitgevers
Bas van Buren
Zwarte Woud 14
Postbus 24028
3502 MA Utrecht
Tel: 030-63 55 060
Fax: 030-63 55 069
www.prelum.nl
buren@prelum.nl

Vormgeving
Coco Bookmedia, Amersfoort

Medische illustraties
Ron Slagter, Voorschoten

Abonnementen
Abonnees op Physios ontvangen het nascholingstijdschrift als onderdeel van hun jaarabonnement. Instituten en bedrijven kunnen een abonnement nemen op het nascholingstijdschrift Physios, zonder toegang tot het besloten deel van de website. Institutionele toegang tot het besloten deel van de website wordt verstrekt tegen aangepast tarief. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Auteursrecht
© Prelum Uitgevers, Utrecht. Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor het eigen of intern gebruik van onze relaties en klanten. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers is het niet toegestaan deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje