Editie 4, 2019

Leefstijl in de hoofdrol

Leefstijl

De levensverwachting in Nederland is de laatste decennia sterk toegenomen. De belangrijkste gezondheidswinst die in de komende jaren te behalen valt, is een toename van het aantal jaren leven in goede gezondheid. Een gezonde leefstijl kan daarbij...

Naar artikel

Beïnvloeden van leefstijl door de fysiotherapeut; van patiënt naar cliënt

Leefstijl

Reductie van overgewicht is een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Het reduceren van het lichaamsgewicht hangt nauw samen met het aanpassen van de leefstijl. De fysiotherapeut kan binnen het domein preventie interventies rondom...

Naar artikel

Sarcopenie, etiologie en interventies

Leefstijl

De vergrijzing neemt toe en daarmee het aantal ouderen met fysieke beperkingen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze fysieke beperkingen is sarcopenie, dat wordt gekenmerkt door het verlies van spiermassa, kracht en fysiek functioneren....

Naar artikel

In welke mate voldoen fysiotherapeuten aan de Nederlandse Beweegrichtlijn en de 10.000 stappennorm?

Leefstijl

Voldoende fysieke activiteit verkleint het risico op chronische ziekten en heeft een positief effect op het psychische welzijn. De mens hoeft in de moderne tijd niet erg fysiek actief te zijn voor zijn dagelijkse bezigheden. Vanwege...

Naar artikel

Schouderklachten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk

Een infographic voor het proefschrift Shoulder pain in primary care

Infographic

Een infographic voor het proefschrift Shoulder pain in primary care (verschenen september 2019) door Yasmaine Karel. Resultaten van een prospectief cohortonderzoek bij 389 patiënten met schouderklachten in de eerstelijns fysiotherapie die zes...

Naar artikel

Stratified care: gestratificeerde, subgroepspecifieke oefentherapie voor mensen met knieartrose

Interventies

Knieartrose is een zeer veelvoorkomende aandoening met een grote impact op patiënten en de maatschappij. Oefentherapie is een van de belangrijkste niet-operatieve behandelopties bij knieartrose voor het verminderen van pijn en beperkingen in...

Naar artikel

De rol van fysiotherapie bij spasticiteit

Interventies

Spasticiteit is een veelvoorkomend en complex probleem. Het definiëren en objectiveren van spasticiteit is tot op heden lastig gebleken. De fysiotherapeut heeft een belangrijke rol in de behandeling van spasticiteit. In dit artikel wordt een...

Naar artikel

Valpreventie bij ouderen

Deel 2. Interventies bij ouderen

In de praktijk

Vallen bij ouderen is een symptoom waar over het algemeen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Vaak is er sprake van een combinatie van een extrinsieke valrisicofactor en een of meer intrinsieke risicofactoren, zoals een...

Naar artikel

Verslag themadag 2019: De anatomische les

Themadag

Tijdens het schilderen van ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’ kon Rembrandt niet bedenken dat dit werk aanleiding zou zijn voor de jubileumthemadag van Physios.  Op vrijdag 4 oktober kwamen vele collega-fysiotherapeuten bij elkaar op...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte