Editie 4, 2013

Mobiliserende oefeningen bij schouderklachten 1 punt

Hoofdartikel

De huidige evidentie voor schouderoefeningen is vooral gebaseerd op epidemiologische studies. Het doel van dit artikel is om als aanvulling hierop een vertaalslag te maken van resultaten uit fundamentele studies naar concrete mobiliserende...

Naar artikel

De rol van bindweefselplaten bij een frozen shoulder 1 punt

Hoofdartikel

In dit artikel wordt een globale beschrijving gegeven van een in de eerstelijnspraktijk getoetste effectieve fysiotherapeutische (en manueeltherapeutische) aanpak van de frozen shoulder. Deze aanpak is in belangrijke mate gebaseerd op het concept...

Naar artikel

Het fasciale distorsiemodel 1 punt

Een andere benadering van myofasciale pijn

Hoofdartikel

De rol van fasciale structuren bij pijnklachten komt bij fysiotherapeuten steeds meer in de aandacht. Een benadering die hierop aansluit is het fasciale distorsiemodel (FDM), eind vorige eeuw ontwikkeld door Stephan Typaldos. In dit model wordt...

Naar artikel

Mondkanker 1 punt

Hoofd/hals

Wanneer er kanker in de mond ontstaat, worden mensen vaak geconfronteerd met ingrijpende behandelingen en met het verlies van elementaire functies zoals eten, spreken en kussen. In het revalidatieproces worden tandarts, mondhygiëniste,...

Naar artikel

De vermoeide puber 1 punt

Jeugd

Moeheid is voor pubers ‘gewoon’ en is meestal het gevolg van slaaptekort in combinatie met school- en sociale eisen. Zij zoeken hiervoor zelden medische hulp. Kinderartsen zien de jongeren die hun moeheid als ‘ongewoon’...

Naar artikel

Oplossingsruimte als indicator voor de gezondheid van het bewegingsapparaat 1 punt

Motorisch leren

In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan een invulling van de concepten ‘restcapaciteit’ en ‘oplossingsruimte’. Dit wordt gedaan aan de hand van een fictieve casus van een patiënt met een knieprothese in...

Naar artikel

Hebben wij een blinde vlek voor het belang van bewegen door ouderen? 1 punt

Opinie

Op vrijdag 20 september 2013 hield prof. dr. Marijke Hopman-Rock haar afscheidsrede als bijzonder hoogleraar Fysieke activiteit en gezondheid bij ouderen. Daarin gaf zij aan dat de lijst van gezondheidsparameters en ziektes waarop bewegen een...

Naar artikel

Wat is het effect van een injectie en/of fysiotherapie bij een epicondylitis? 1 punt

Uit de wetenschap

Wat is de meest effectieve behandeling bij epicondylitis lateralis? In de studie die hier wordt besproken, wordt een corticosteroïdeninjectie vergeleken met een placebo-injectie, beide al dan niet gecombineerd met fysiotherapie. Met name de...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte