Editie 3, 2017

Over het vormen van subgroepen bij chronische lage rugklachten

Hoofdartikel

Tot op heden zijn er meer dan duizend RCT’s in relatie tot lage rugklachten gepubliceerd en nog steeds is er geen antwoord op de essentiële vraag voor elke clinicus: Welke behandeling is voor welke patiënt met lage rugpijn het meest...

Naar artikel

Rugklachten? Gewoon … weer bewegen!

Hoofdartikel

De KNGF-richtlijn Lage rugpijn laat voor patiënten met chronische aspecifieke rugklachten ruimte over voor invulling van oefentherapie. Classificatie van deze patiëntengroep zou kunnen leiden tot een meer specifieke invulling hiervan:...

Naar artikel

Vroege herkenning van axiale spondyloartritis door de fysiotherapeut

Hoofdartikel

Lage rugpijn is een zeer frequente consultvraag in de eerstelijns gezondheidszorg: in 2013 bezocht 3,6 procent van de bevolking de huisarts voor lage rugpijn zonder uitstraling. Bij de fysiotherapeut heeft ongeveer 20 procent van de totale...

Naar artikel

Oefentherapie gericht op motor control impairment bij lage rugklachten

Hoofdartikel

Lage rugpijn is een complex fenomeen. Momenteel lijkt een voldoende sluitend indelingskader voor het multidimensionele karakter van lage rugpijn te ontbreken. ‘Motor control impairments’ spelen waarschijnlijk een rol in de complexiteit. Dit...

Naar artikel

Succesvolle inzet van zorg-ICT vraagt kennis en kritische blik

Fundamenten

Zorg-ICT biedt kansen om de zorg beter, veiliger en betrouwbaarder te organiseren. eHealth-mogelijkheden zijn volop aanwezig, maar worden slechts gedeeltelijk en met wisselende resultaten benut. De druk om de kwaliteit van de zorg te...

Naar artikel

Clinical decision support tools en fysiotherapie: gaat dat wat positiefs worden?

Diagnostiek

Omdat we veel klinisch relevante informatie uit anamnese, basisfunctieonderzoek, specifieke orthopedische tests, vragenlijsten en beeldvorming genereren en omdat veel van die informatie soms wel en soms niet bepalend is voor de actuele klacht van...

Naar artikel

Het concept ‘positieve gezondheid’ toegepast bij een patiënt met CVS

Casus

Het begrip ‘positieve gezondheid’ staat voor een nieuwe kijk op gezondheid en ziek-zijn. In de aanpak die is gestoeld op het concept ‘positieve gezondheid’ krijgt de patiënt een centrale rol gedurende de behandeling. Zelfmanagement,...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte