Editie 3, 2013

Heeft veroudering effect op het adaptieve vermogen van de intervertebrale discus? 1 punt

Uit de wetenschap

Alhoewel 60 tot 80 procent van de mensen tijdens hun leven te maken krijgt met lage rugklachten, is de oorzaak nog onbekend. Men gaat ervan uit dat zowel mechanische factoren als veroudering hierin een belangrijke rol spelen. Door de verminderde...

Naar artikel

Hoe veilig is sporten met een geimplanteerde defibrilator? 1 punt

Uit de wetenschap

Steeds meer mensen met een implanteerbare defibrillator doen fysieke activiteiten en/of sport. De huidige richtlijnen schrijven voor dat deze mensen niet mogen sporten. Onderzoek vanuit de ICD Sport Registratie heeft deze risico’s in kaart...

Naar artikel

Ademen bezien vanuit de psychofysiologische benadering 1 punt

Hoofdartikel

Ademen en het functioneren van het lichaam zijn sterk met elkaar verbonden. Met (bio)feedback is deze interactie inzichtelijk te maken, voor zowel de patiënt als de therapeut. Dit artikel beschrijft diverse manieren waarop een therapeut...

Naar artikel

De werking van het ademhalingsstelsel 1 punt

Hoofdartikel

De luchtwegen hebben als doel lucht en bloed met elkaar in contact te brengen zodat gasuitwisseling kan plaatsvinden, namelijk opname van zuurstof en uitscheiding van koolstofdioxide. De zuurstof uit de buitenlucht komt in het lichaam terecht en...

Naar artikel

Over het nut van ademspiertraining in een fysiotherapeutische setting 1 punt

Hoofdartikel

Nog veel (para)medici onderschatten het belang van een goed getraind ademhalingssysteem. Intussen hebben verschillende wetenschappelijke studies dat belang bewezen en laten zien dat het ademhalingssysteem wel degelijk een beperking kan vormen....

Naar artikel

Fysiotherapie in de palliatieve fase, een uitdaging?! 1 punt

In de praktijk

De professionele aanpak van palliatieve zorg is de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Steeds vaker wordt ook de fysiotherapeut ingeschakeld bij de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Het is van groot belang dat deze zich...

Naar artikel

Oplossingsruimte 1 punt

een nieuw fenomeen in fysiotherapie?

Motorisch leren

Lineaire causale verbanden tussen aandoeningen, stoornissen en beperkingen zijn zwak of niet aanwezig bij klachten van het bewegingsapparaat. Tijdens het fysiotherapeutisch redeneerproces wordt de aanwezige aandoening van het bewegingsapparaat...

Naar artikel

Balanstraining bij ouderen 1 punt

Ouderen

Fysiotherapie bij ouderen heeft vaak als doel het optimaliseren van de balans om zo valincidenten te voorkomen. In toenemende mate is er bewijskracht dat valincidenten niet alleen veroorzaakt worden door omgevingsfactoren, maar dat het valrisico...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte