Editie 2, 2017

Ouderen in beweging brengen en houden

Wat kan de fysiotherapeut doen?

Hoofdartikel

In het algemeen bewegen ouderen (65+) niet genoeg en zitten zij te veel. Voldoende beweging en minder lang zitten zijn belangrijk om gezond te blijven en vallen te voorkomen. De fysiotherapeut komt veel in contact met ouderen. Wat kan zij of hij...

Naar artikel

Het Common Sense Model in de dagelijkse praktijk

Hoofdartikel

Een wezenlijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling bestaat uit het geven van beweegadviezen. De therapietrouw aan het uitvoeren van een beweegadvies wordt beïnvloed door opvattingen die mensen hebben over hun gezondheidsprobleem....

Naar artikel

De therapeutische consequenties van prevalente comorbiditeit in COPD: een multipele case-studie

Hoofdartikel

Bij patiënten met COPD komen comorbiditeiten veel voor, maar de huidige fysiotherapierichtlijnen omvatten geen gerichte acties die gerelateerd zijn aan comorbide condities. Comorbiditeit kan aanpassingen van de interventiestrategieën vergen,...

Naar artikel

Multidisciplinaire richtlijn complex regionaal pijnsyndroom

Richtlijnen

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de multidisciplinaire richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom type I (CRPS-I). Aan de orde komen epidemiologie, pathofysiologie, predisponerende factoren, natuurlijk beloop en de belangrijkste...

Naar artikel

De pijnlijke knie bij kinderen

Medisch dossier

Pijn en zwelling van een gewricht kunnen uitingen zijn van diverse reumatologische en orthopedische aandoeningen, maar kunnen ook veroorzaakt worden door infectie van het gewricht of van omliggende weefsels. Het niet kunnen belasten van een...

Naar artikel

Loopganganalyse tijdens herstel na knietrauma in een theoriegestuurd n = 1-design

Fundamenten

In dit artikel wordt het herstel van een patiënt met een knietrauma uitgewerkt aan de hand van objectieve observaties van het lopen. Het doel daarvan is inzicht geven in de manier waarop bewegingsregistraties en bewegingsanalyses tijdens het...

Naar artikel

Zelfstandig in en uit bed met de ziekte van Parkinson

Casus

Deze casus laat een samenhang zien tussen de Timed up and go-test (TUG) en de Trunk control-test (TCT) bij een patiënt met de ziekte van Parkinson. Een TUG van 20 seconden of langer is zo langzaam dat lopen met een hulpmiddel vaak noodzakelijk...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte