Editie 2, 2015

Klinisch redeneren in de fysiotherapeutische praktijk

Hoofdartikel

Klinisch redeneren (denken) en klinische besluitvorming (doen) vinden in de fysiotherapie plaats binnen een biopsychosociaal gezondheidsmodel. Ideeën over de relaties tussen denken en doen kunnen inzicht geven in de stevigheid van klinisch...

Naar artikel

Kwaliteit van bewegen in kaart brengen met de FMS en de SFMA

Hoofdartikel

Kwaliteit van bewegen is de laatste jaren een belangrijk aspect binnen de fysiotherapie. In dit artikel wordt de kwaliteit van het menselijk bewegen beschreven aan de hand van de Functional Movement Screen (FMS) en de Selective Functional...

Naar artikel

Fysiotherapeutische diagnostiek bij patiënten met nekpijn

Hoofdartikel

In opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een richtlijn gepubliceerd waarin het fysiotherapeutische proces wordt beschreven voor patiënten met nekpijn. Deze richtlijn zal het diagnostische en...

Naar artikel

Wat is de waarde van de beoordeling van de Q-hoek bij het patellofemoraal pijnsyndroom?

Klinische vraag

Het patellofemoraal pijnsyndroom is een veelvoorkomend knieprobleem bij de adolescente populatie. Over de diagnostiek ervan is nog weinig consensus. Een van de diagnostische invalshoeken is om de Q-hoek, ook wel ‘quadriceps-hoek’ te...

Naar artikel

Neurorevalidatie in de eerste lijn

Deel 1: Achtergronden en probleemanalyse

Interventies

Veel mensen met een hersenbeschadiging (CVA, trauma) of andere neurologische aandoeningen (bijv. MS, Parkinson) leven gewoon thuis, al of niet na ziekenhuisopname of revalidatie, en natuurlijk kunnen zich dan problemen voordoen. Veel...

Naar artikel

Behoud van de dynamiek van het opstaan bij ouderen

In de praktijk

Opstaan uit een stoel lijkt zo simpel, maar op het moment dat de kracht en met name de coördinatie verloren gaan, kan het voor ouderen een groot obstakel worden. Helpen bij opstaan zorgt voor een extra belasting van de hulpverleners, die...

Naar artikel

Klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten

Klinimetrie

Om zinnige uitspraken te kunnen doen op basis van metingen, moeten de meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn. Deze kwaliteit wordt bepaald door de betrouwbaarheid (de mate waarin een meting vrij is van meetfouten), de validiteit (de mate...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte