Editie 1, 2010

Evidence-based fysiotherapie: een drieluik over mythe en werkelijkheid 1 punt

Deel 3 Een pragmatische visie op meten in de fysiotherapie

Opinie

Tegenwoordig gaat het bij evidence-based medicine om het toepassen van epidemiologische gegevens met inachtneming van wat professionals zelf aan betekenisvolle overwegingen inbrengen, zoals pathofysiologische kennis, klinische ervaring en...

Naar artikel

Inspanningsfysiologie in de praktijk 1 punt

Hoofdartikel

Het maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max) is een belangrijke maat voor de toestand van iemands cardiovasculaire en ventilatoire systeem en het spiermetabolisme. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende energiesystemen van de...

Naar artikel

Inspanningstests in de praktijk 1 punt

De 6-minutenwandeltest en shuttlewandeltest

Hoofdartikel

Inspanningstests vormen een essentieel onderdeel van op maat gesneden trainingsprogramma’s. In de fysiotherapiepraktijk is het vaak niet mogelijk om uitgebreide ergometrietests uit te voeren. Toch zijn er diverse inspanningstests voorhanden...

Naar artikel

Fysiotherapie voor patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom 1 punt

Een casus ter illustratie van het klinisch redeneren

Hoofdartikel

Overmatige fysieke inspanning maakt patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom (cvs) zieker. Dit is een typisch kenmerk van deze onderschatte aandoening. De kennis over de oorzaak van de slechte reactie van cvs-patiënten op...

Naar artikel

Ouderen en visuele beperkingen 1 punt

Medisch dossier

Geschat wordt dat ruim een derde van de bewoners in verzorgingsen verpleeghuizen lijdt aan visuele beperkingen als gevolg van een oogaandoening. In de Nederlandse bevolking is dat 5 procent. Het aandeel bewoners dat onnodig slechtziend is in...

Naar artikel

Corrigeren van verminderde scapulacontrole bij schouderklachten 1 punt

In de praktijk

Veel fysiotherapeuten vinden het optreden van winging en tilting lastig te corrigeren en daar komt bij dat er in de literatuur zeer beperkt evidence based informatie te vinden is. Het belangrijkste principe bij de controle van de scapula is dat...

Naar artikel

Methodisch handelen bij lage-rugpijn 1 punt

Richtlijnen

In 2001 heeft het kngf de richtlijn Lage-rugpijn uitgegeven en in 2003 de richtlijn Manuele therapie bij lage-rugpijn. De laatste richtlijn is op te vatten als een verdieping van de richtlijn Lage-rugpijn en sluit ook meer aan op de in 2003...

Naar artikel

Doe eens gek! 1 punt

Provocatieve interventies in de fysiotherapiepraktijk

Hoofdzaken

Provocatief coachen is een bijzondere vorm van communiceren: je daagt de patiënt met warmte en humor uit om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag en manier van denken. Grondlegger is psychotherapeut Frank Farrelly. Hij...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte