Editie 1, 2009

Is het gebruik van ijs goed voor het herstel bij acuut wekedelenletsel? 1 punt

EBM

Het gebruik van cryotherapie is een wel geaccepteerde en veelvuldig toegepaste methode bij de behandeling van acute wekedelenletsels zoals enkeldistorsies en spierrupturen. De vraag in deze studie is of in de medische literatuur bewijs te vinden...

Naar artikel

Evidence-based fysiotherapie: een drieluik over mythe en werkelijkheid 1 punt

Deel 1 Denderend door de gezondheidszorg

Opinie

Fysiotherapeuten hebben de vaardigheid om epidemiologische informatie (al dan niet vervat in richtlijnen), patiëntspecifieke gegevens (impliciete voorkeuren van de patiënt) en tal van organisatorische randvoorwaarden te integreren. Van de...

Naar artikel

Bewegen: het vloeiend samenspel van zenuwstelsel, spiervezels en bindweefsel 1 punt

Hoofdartikel

Begrip van de huidige inzichten in de werking van zenuwstelsel, spiervezels en het structurerende bindweefsel levert een denkkader voor de fysiotherapeutische praktijk. Het nauwkeurig afstemmen van motorische activatie en de verdeling van...

Naar artikel

Myofasciale triggerpoints 1 punt

Hoofdartikel

Myofasciale pijnklachten zijn het gevolg van myofasciale triggerpoints in skeletspieren. Deze pijnpunten komen zeer veel voor en kunnen veel klachten veroorzaken en verklaren. Inmiddels is er een aanzienlijke body of knowledge op het gebied van...

Naar artikel

Van contractie naar vaardigheid 1 punt

Recente inzichten over herstel van bewegen

Hoofdartikel

Bewegen en herstel van bewegen is het domein van de fysiotherapeut. Hierbij spelen diverse factoren een rol. Het vermogen om na een trauma, immobilisatie of operatie terug te komen naar het gewenste vaardigheidsniveau, hangt af van de...

Naar artikel

De rol van de scapula bij schouderklachten 1 punt

In de praktijk

Een afwijkende positie en/of kinesie van de scapula kan bijdragen aan het ontstaan en instandhouden van schouderklachten zoals glenohumerale instabiliteit en het impingementsyndroom. Een goed gepositioneerde scapula zorgt voor behoud van de...

Naar artikel

Gevallen of geslagen? 1 punt

Medisch dossier

Kindermishandeling komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Per jaar komen naar schatting tientallen kinderen om het leven door mishandeling. Systematische (hetero)anamnese en onderzoek van letsel helpen om mishandeling te onderscheiden van...

Naar artikel

Kostbare tijd 1 punt

Ontwikkelingen rondom de richtlijnen voor de ziekte van Parkinson

Richtlijnen

Binnen niet al te lange tijd verschijnt er een nieuwe multidisciplinaire richtlijn met betrekking tot de behandeling van de ziekte van Parkinson. Vele organisaties verlenen hieraan hun medewerking. De complexiteit van de aandoening vraagt ook om...

Naar artikel

Vergroot je placebowerking en vermijd nocebo-effecten 1 punt

Hoofdzaken

Tegenwoordig beseffen steeds meer hulpverleners dat het de eigen innerlijke geneeskracht van de patiënt is die in de therapie de doorslag geeft. Placebo-effecten ontstaan wanneer een hulpverlener deze vaak sluimerende geneeskracht opwekt en...

Naar artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte