Zorg voor diabetes: DBC-ontwikkeling in de eerstelijnszorg 1 punt

Medisch dossier

Door de enorme toename van de prevalentie en het zorgvolume van chronisch zieken is er behoefte aan goede, doelmatige chronische zorg, geleverd door een multidisciplinair samengesteld team van zorgverleners, bij voorkeur geïnitieerd vanuit de eerste lijn. Deze zorg kan pas optimaal verlopen indien een dergelijk team een handvat heeft voor de werkwijze en de manier waarop de kwaliteit van de geleverde zorg kan worden bewaakt. Daarom is in de regio Maastricht/Heuvelland in samenspraak met alle betrokken disciplines én patiëntenvertegenwoordigers een eerstelijns dbc voor diabetes mellitus type 2 ontwikkeld. Aan de hand van deze dbc worden de ontwikkelingen beschreven in de zorg voor chronisch zieken die ook van belang zijn voor de fysiotherapeut.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen