Richtlijn Behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis

 • 00Inleiding
 • 01COPD-longaanval
 • 02Diagnostiek
 • 03Behandeling
 • 04Voedingstoestand
 • 05Mobilisatie in het ziekenhuis
 • 06Monitoring tijdens opname
 • 07Ontslag
 • 08Nabehandeling
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

COPD brengt een grote ziektelast en hoge kosten met zich mee. Van een COPD-longaanval wordt gesproken in geval van een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen één of enkele dagen, in de vorm van een toename van dyspnoe en/of hoesten, die groter is dan de normale dag-tot-dagvariatie. Dit vereist aanpassing van de medicatie en, indien er sprake is van een ernstige longaanval, een ziekenhuisopname. Begin 2017 werd de richtlijn Behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis gepubliceerd, waarin onder andere wordt stilgestaan bij criteria voor opname en ontslag, de diagnostiek, behandeling en monitoring tijdens opname en de rol van de verschillende betrokken beroepsgroepen in dit proces.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Smeekens, M.J.J.
Elshout, F.J.J. van den
Thema Richtlijnen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2019
Editie Physios - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat een COPD-longaanval is en wat het bijbehorende diagnostisch en therapeutisch traject is;
 • weet u welke onderwerpen worden besproken in de richtlijn Behandeling COPD-longaanval in het ziekenhuis en wat de rol is van de diverse beroepsgroepen in deze richtlijn;
 • weet u waar u deze richtlijn kunt raadplegen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje