Revalidatie van stabiele patiënten met chronisch hartfalen - Deel 3 (VI)

Casus interpretatie testuitslag maximale inspanningstest

Door op 15-12-2020
  • 00Inleiding
  • 01Theoretische achtergrond van de maximale inspanningstest
  • 02Pathologie en verwijsgegevens
  • 03Resultaten longfunctietest
  • 04Waarden inspanningstest
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Dit artikel is het vervolg op twee eerdere artikelen over de revalidatie van stabiele patiënten met chronisch hartfalen en verminderde linkerventrikelfunctie. In deel 1 lag de focus op de diagnostiek voorafgaand aan het revalidatieproces en deel 2 had als onderwerp de revalidatietraining zelf. In het eerste deel is het belang aangegeven van het vooraf inzien en duiden van de testresultaten van de maximale inspanningsproef, maar dat is niet verder toegelicht. Daarom is het doel van dit artikel te verklaren hoe de verslagen van het longfunctie-onderzoek en de inspanningsproef gelezen moeten worden en welke waarden zinvol zijn voor het bepalen van de trainingsparameters. Dit aan de hand van een casus van een vrouw van 43 jaar die zich aanmeldt voor revalidatie na een myocardinfarct.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beckers, P.J.M.
Thema Revalileren
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Physios - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • begrijpt u de gegevens die in het verslag van het longfunctie-onderzoek staan;
  • begrijpt u de gegevens die in het verslag van de maximale inspanningstest met gasanalyse staan;
  • kunt u de resultaten van inspanningstesten gebruiken om de individuele training te doseren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje