Overzicht van de vele facetten van pijn

Door op 09-09-2019
 • 00Inleiding
 • 01Wat is pijn?
 • 02Een kleine geschiedenis van pijn
 • 03Neurofysiologie van pijn 
 • 04Soorten pijn
 • 05Dimensies van pijn
 • 06De psyche en de sociale betekenis van pijn
 • 07Pijn in kaart brengen
 • 08Behandeling
 • 09Slotwoord
 • 10Reacties (2)

Samenvatting

Pijn is een algemeen verschijnsel dat hoort bij het leven, maar het denken over pijn is in de loop van de geschiedenis sterk veranderd. Pas in de 17e eeuw hebben het zenuwstelsel en het brein hun intrede gedaan. Aanvankelijk werd gedacht dat pijn altijd verwijst naar (weefsel)schade, en pas de laatste decennia is duidelijk geworden dat daar niet altijd sprake van hoeft te zijn. Soms is er helemaal geen sprake (meer) van weefselschade. Nociceptie is een wezenlijk ander begrip dan pijn en ook tussen pijngewaarwording, pijnbeleving en pijngedrag bestaan verschillen. Factoren die een rol spelen bij pijn zijn stress, emoties, cognities, leerprocessen en de omgeving. Een grondige analyse per persoon is noodzakelijk, waarbij over het algemeen niet één maar meerdere factoren in aanmerking moeten worden genomen die opstapelen en uiteindelijk pijn tot gevolg hebben. Een behandelplan is bij voorkeur toegesneden op de persoon, waarbij de persoon zelf de regie houdt. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de vele facetten van pijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hogeweg, J.A.
Thema 10 jaar Physios
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 september 2019
Editie Physios - Jaargang 11 - editie 3 - Editie 3, 2019

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel:

 • heeft u kennis van de geschiedenis van pijn;
 • kent u het verschil tussen nociceptie, nociceptieve pijn, neuropathische pijn en nociplastische pijn;
 • kunt u uitleggen welke rol cognities en emoties spelen bij pijn;
 • kunt u pijn in kaart brengen en een behandelplan op maat opstellen;
 • kunt u vanuit de pijnanalyse meerdere opties voor een behandeling formuleren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje