Neurorevalidatie in de eerste lijn

Deel 1: Achtergronden en probleemanalyse

Door op 15-06-2015
 • 00Inleiding
 • 01Waarom valt het echte leven zo tegen?
 • 02Zwakke en sterke punten na hersenbeschadiging
 • 03Het plastische brein
 • 04Revalideren is leren?
 • 05Slotwoord
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Veel mensen met een hersenbeschadiging (CVA, trauma) of andere neurologische aandoeningen (bijv. MS, Parkinson) leven gewoon thuis, al of niet na ziekenhuisopname of revalidatie, en natuurlijk kunnen zich dan problemen voordoen. Veel patiënten zeggen zelfs dat de problemen pas echt beginnen wanneer ze weer thuis zijn en hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken. De stap van de instelling naar het echte leven is blijkbaar groot. Hulpverleners, waaronder thuiszorg, huisarts, fysiotherapeut en psycholoog, kunnen een helpen deze problemen het hoofd te bieden. Er bestaat een tendens – en daar zijn ook sterke argumenten voor – om meer revalidatieactiviteiten thuis te laten plaatsvinden: neurorevalidatie in de eerste lijn. Dit artikel geeft hiervoor een inhoudelijke onderbouwing. In een volgend deel wordt dieper ingegaan op de mogelijke therapeutische strategieën.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Cranenburgh, B. van
Thema Interventies
Publicatie 15 juni 2015
Editie Physios - Jaargang 7 - editie 2 - Editie 2, 2015

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u welke stoornissen en problemen op lange termijn na hersenbeschadiging optreden;
 • kunt u een analyse maken van de sterke en zwakke punten van de patiënt op basis van de locatie van de hersenbeschadiging;
 • beseft u dat ook het beschadigde brein over plastische mechanismen beschikt;
 • weet u welke herstelmechanismen mogelijk zijn;
 • weet u dat leerprocessen een biologische basis hebben in plastische mechanismen;
 • kunt u leerstrategieën benoemen die vaak nog goed werken na hersenbeschadiging.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje