Manuele myofasciale vaardigheden in een musculoskeletale jas (AF, BD)

 • 00Inleiding
 • 01 
 • 02Twee stromingen in het myofasciale domein
 • 03 
 • 04Betekenis van pijnmodulerende systemen bij myofasciale handelingen
 • 05 
 • 06Vaak voorkomende manuele myofasciale vaardigheden
 • 07 
 • 08Invloed van communicatie op pijnmodulerende systemen
 • 09Aanbevelingen voor de praktijk
 • 10Slotbeschouwing
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Manuele handelingen zoals het teweegbrengen van articulaire bewegingen of wekedelentechnieken liggen steeds meer onder het vergrootglas. Traditionele opvattingen over de verklaringsmechanismen staan op gespannen voet met meer recente wetenschappelijke inzichten. Het effect van therapeutische manuele handelingen lijkt voornamelijk een neurofysiologische basis te hebben en meer te berusten op een vorm van pijnmodulatie. Dezelfde ontwikkeling komt terug in het myofasciale domein. Ook hier is er kritiek op biomechanische of weefselstructurele mechanismen als primair verklaringsmodel. Voortschrijdende inzichten vanuit kennisdomeinen zoals anatomie, fysiologie en de pijn- en gedragswetenschappen bieden de fysiotherapeut nieuwe kansen. Dit artikel zoomt in op recente ontwikkelingen en geeft een kritische beschouwing op de vertaalslag van theoretische kennis naar het praktisch handelen van de fysiotherapeut in het myofasciale domein. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ruitenbeek, J.J.A.C.
Abu Bakar, F.A.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 september 2021
Editie Physios - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u twee dominante denkconcepten binnen het myofasciaal domein;
 • kunt u verschillende pijnmodulerende systemen benoemen die een rol spelen bij manuele myofasciale vaardigheden;
 • begrijpt u hoe u taal gericht en efficiënt kunt inzetten voor pijnmodulatie;
 • kunt u beargumenteerd manuele myofasciale vaardigheden toepassen die passen bij voor de patiënt geldende doelstellingen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje