Kan de fysiotherapeut acute knieletsels adequaat diagnosticeren?

  • 00Inleiding
  • 01Wat zijn acute knieletsels?
  • 02Klinisch onderzoek
  • 03Differentiaaldiagnostiek
  • 04Behandeling
  • 05Tot slot
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Acute knieletsel komen vaak voor en als gevolg van de directe toegankelijkheid van de fysiotherapie (DTF) zien veel fysiotherapeuten deze letsels. Het juist analyseren en diagnosticeren van knieletsels blijkt echter lastig en moeilijk. Dit komt onder andere doordat richtlijnen ontbreken, waardoor de juiste diagnose vaak laat wordt gesteld. In de literatuur zijn veel klinische tests voor (acute) knieletsels beschreven, maar welke zijn het meest evidence-based? Dit artikel beschrijft de huidige evidence-based inzichten in de diagnostiek van acute knieletsels. Allereerst komt de anatomie van de posteromediale en de posterolaterale hoek aan bod. Vervolgens worden de meest voorkomende ontstaansmomenten en de daarbij behorende mogelijke letsels besproken. Voor de belangrijkste structuren van de knie worden de klinische tests beschreven, met sensitiviteit en specificiteit. Met de informatie in dit artikel kan de fysiotherapeut beter een adequate fysiotherapeutische diagnose stellen en tevens beoordelen wanneer een verwijzing naar de arts of orthopeed geïndiceerd is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brooijmans, F.A.M.
Huiberts, L.
Hekking, J.
Lataster, A.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 maart 2011
Editie Physios - Jaargang 3 - editie 1 - Editie 1, 2011

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
• kent u de huidige inzichten in de anatomie van de posterolaterale en de posteromediale hoek van de knie;
• weet u welke klinische tests bij (acute) knieletsels evidence-based zijn;
• weet u bij welke aandoeningen u moet doorverwijzen naar een arts of orthopeed.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje