Het Common Sense Model in de dagelijkse praktijk

Door op 12-06-2017
 • 00Inleiding
 • 01Procedureel en narratief redeneren
 • 02Het Common Sense Model
 • 03Een pilotstudie met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
 • 04Therapeutische toepassing van het CSM
 • 05Conclusie en aanbevelingen
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Een wezenlijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling bestaat uit het geven van beweegadviezen. De therapietrouw aan het uitvoeren van een beweegadvies wordt beïnvloed door opvattingen die mensen hebben over hun gezondheidsprobleem. Deze opvattingen blijken niet altijd realistisch en blijven soms onderbelicht bij het ontrafelen van gezondheidsproblemen op basis van de ICF. Complementair aan de uitkomsten uit de procedurele redenering (het objectiveren van gezondheidsklachten) ontsluit narratief (verhalend) redeneren in de anamnese de ervaringswereld en de cognities van de patiënt. Dit artikel beschrijft een model waarmee deze cognities te operationaliseren zijn, en hoe deze cognities een rol kunnen spelen in het gedrag van mensen. Tot slot wordt het model vertaald naar de alledaagse praktijk. Het bespreken van het perspectief van de patiënt kan een transitie van niet-realistische opvattingen en ideeën naar realistische opvattingen over het gezondheidsprobleem teweegbrengen, en wellicht resulteert dit in adequate copingstrategieën, waaronder het in beweging blijven van mensen met gezondheidsklachten in het musculoskeletale domein.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zandwijk, P.J.J.
Koppen, L.H. van
Thema Hoofdartikel
Publicatie 12 juni 2017
Editie Physios - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u welke vijf domeinen van cognitieve ziektepercepties beschreven zijn in het Common Sense Model of self-regulation van Leventhal;
 • weet u met welke vragen u die domeinen kunt bevragen;
 • kent u de toepassingsmogelijkheden van de Ziekteperceptievragenlijst (IPQ-K);
 • weet u wanneer een ziekteperceptie realistisch is en wanneer niet;
 • weet u met welke vier stappen u ziektepercepties kunt beïnvloeden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje