Herziene KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis 2018

 • 00Inleiding
 • 01Klinisch beeld van RA
 • 02Ziektebeloop
 • 03Diagnostiek
 • 04Behandeling
 • 05Rol van de fysiotherapeut
 • 06Reacties (1)

Samenvatting

In opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de fysiotherapeutische richtlijn voor reumatoïde artritis (RA) herzien. De herziene richtlijn beschrijft het diagnostisch en therapeutisch handelen van de fysiotherapeut volgens de huidige stand van de wetenschap en praktijk. Bij de behandeling van mensen met RA worden drie verschillende behandelindicaties voor fysiotherapie, met bijpassende zorgprofielen omschreven. De basis van deze zorgprofielen wordt gevormd door de combinatie van voorlichting en advisering met oefentherapie. In de herziene richtlijn wordt de gewenste inhoud van de voorlichting en advisering aangegeven, en worden duidelijke aanwijzingen ten aanzien van de benodigde frequentie, intensiteit, type en duur van oefentherapie aangereikt. Daarbij worden ook suggesties gedaan voor gedragsmatige interventies ter bevordering van algehele lichamelijke activiteit conform de beweegrichtlijnen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Peter PhD, W.F.H.
Swart MSc, N.
Meerhoff MSc, G.A.
Vliet Vlieland PhD MD, T.P.M.
Thema Richtlijnen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2019
Editie Physios - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de prevalentie en incidentie van reumatoïde artritis is;
 • kent u het klinisch beeld van reumatoïde artritis, inclusief de belangrijkste voorspellende factoren voor het beloop van de ziekte;
 • kent u de drie behandelindicaties voor fysiotherapie bij reumatoïde artritis met de daarbij passende zorgprofielen;
 • weet u wat de praktische toepassing is van de belangrijkste aanbevolen fysiotherapeutische interventies bij reumatoïde artritis (voorlichting, advisering en oefentherapie);
 • kent u de principes van gedragsmatige interventies ter bevordering van algehele lichamelijke activiteit.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje