Gezamenlijke besluitvorming door gebruik van KomPas (BD)

Een prognosetool voor de behandeling van personen met claudicatio intermittens

 • 00Inleiding
 • 01Dataverzameling
 • 02KomPas
 • 03Gebruik van KomPas in de praktijk
 • 04Toekomstvisie
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Volgens (inter)nationale richtlijnen vormen gesuperviseerde looptraining en leefstijlbegeleiding de eerstekeuzebehandeling voor personen met claudicatio intermittens (CI). Gezamenlijke besluitvorming, een aanpak voor onder andere fysio- en oefentherapeuten waarbij evidence-based kennis gecombineerd wordt met voorkeuren van de patiënt, wordt in deze richtlijnen aangemoedigd. Het daadwerkelijk toepassen van gezamenlijke besluitvorming blijkt in de praktijk echter beperkt. Voor de behandeling van mensen met CI is daarom een nieuwe prognosetool ontwikkeld om het proces van samen beslissen te ondersteunen, genaamd KomPas. Het KomPas geeft met grafieken voor ieder individu een persoonlijke prognose van het te verwachten resultaat van een behandeltraject. Met het KomPas kunnen therapeuten een patiënt beter informeren over het te verwachten beloop en de uitkomst van de therapie. Dit vergroot de betrokkenheid van de patiënt, wat gezamenlijke besluitvorming faciliteert. Dit artikel geeft inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van het KomPas en de dataverzameling die daarmee gepaard gaat.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Marcellis, L.H.M.
Saes, M.A.P.M.
Sinnige, A.
Hoogeboom, Th.J.
Spruijt, S.
Thema Big data
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2021
Editie Physios - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat gezamenlijke besluitvorming inhoudt en wat de meerwaarde hiervan is voor de fysiotherapeutische praktijk;
 • begrijpt u hoe routinematige dataverzameling tot stand komt en bijdraagt aan het genereren van een gepersonaliseerde voorspelling;
 • begrijpt u hoe een gepersonaliseerde voorspelling in de prognosetool gemaakt wordt;
 • kunt u een gepersonaliseerde voorspelling in de prognosetool interpreteren en toepassen.

Downloads bij dit artikel

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje