Gemotiveerd bewegen

Hoe het lukt dat uw patiënt (meer) gaat bewegen

Door op 08-10-2014
  • 00Inleiding
  • 01Nederlandse Norm Gezond Bewegen
  • 02Zelfdeterminatietheorie
  • 03Naar gewenst beweeggedrag met motivational interviewing
  • 04Verandertaal
  • 05Fases van het model Stages of change met voorbeelden van Ed
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (0)

Samenvatting

Een patiënt vertellen dat het verstandig is om te voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) is niet voldoende. Een patiënt moet meer dan alleen begrijpen dat het belangrijk is om zich nieuw beweeggedrag eigen te maken, hij moet gemotiveerd zijn. De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat de motivatie verhoogd kan worden als er wordt voldaan aan drie psychologische basisbehoeften: sociale verbondenheid, competentie en autonomie. Motivational interviewing, een vorm van gespreksvoering, biedt de fysiotherapeut handvatten om aan deze basisbehoeften te voldoen. Handvatten zijn bijvoorbeeld de gesprekstechnieken: open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen en samenvatten. En verder hulpmiddelen zoals de voor- en nadelenmatrix, waarmee ambivalentie geëxploreerd wordt, en de liniaal van belangrijkheid en vertrouwen, waarmee de motivatie inzichtelijk te maken is. Op die manier kan de fysiotherapeut zijn patiënt nog beter begeleiden bij een gedragsverandering naar nieuw of ander beweeggedrag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roemaat, M.C.M.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 8 oktober 2014
Editie Physios - Jaargang 6 - editie 3 - Editie 3, 2014

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u in staat:

• te herkennen in welk stadium van gedragsverandering de patiënt zich bevindt;
• te benoemen welke handvatten er zijn om patiënten te begeleiden naar een volgende fase van gedragsverandering;
• de factoren te benoemen die van invloed zijn op de interne motivatie van een patiënt;
• de autonomie van een patiënt te benadrukken in de begeleiding;
• de voor- en nadelenmatrix in te zetten in een gesprek met een patiënt over nieuw beweeggedrag;
• de liniaal van belangrijkheid en vertrouwen in te zetten in een gesprek met een patiënt over nieuw beweeggedrag.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje