Fysiotherapie in de palliatieve fase, een uitdaging?! 1 punt

In de praktijk

De professionele aanpak van palliatieve zorg is de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Steeds vaker wordt ook de fysiotherapeut ingeschakeld bij de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Het is van groot belang dat deze zich bewust is van de bijzondere attitude, kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het behandelen van deze patiëntencategorie. In de palliatieve fase zijn verschillende stadia te onderscheiden. Het stadium waarin de patiënt zich bevindt, heeft consequenties voor de keuzes die gemaakt worden in diagnostiek en behandeling, en voor de prioriteiten die gesteld worden. Men heeft in de palliatieve fase vaak niet alleen te maken met de patiënt, maar ook met diens naasten. Palliatieve zorg kan dus erg complex zijn en vraagt om een multi- of interdisciplinaire aanpak. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Dit artikel geeft de fysiotherapeut handvatten voor het professioneel verlenen van palliatieve zorg, zodat hij een plek kan verwerven in het behandelteam.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen