Fysiotherapie in de palliatieve fase, een uitdaging?!

 • 00Inleiding
 • 01De palliatieve fase
 • 02Palliatieve zorg
 • 03Een zorgmodel voor palliatieve zorg
 • 04Multidisciplinaire zorg in de palliatieve fase
 • 05De rol van de fysiotherapeut in de palliatieve fase
 • 06Casus
 • 07Casus deel 2
 • 08Casus deel 3
 • 09Klinimetrie
 • 10Handreiking fysiotherapie in de palliatieve fase
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

De professionele aanpak van palliatieve zorg is de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Steeds vaker wordt ook de fysiotherapeut ingeschakeld bij de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Het is van groot belang dat deze zich bewust is van de bijzondere attitude, kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het behandelen van deze patiëntencategorie. In de palliatieve fase zijn verschillende stadia te onderscheiden. Het stadium waarin de patiënt zich bevindt, heeft consequenties voor de keuzes die gemaakt worden in diagnostiek en behandeling, en voor de prioriteiten die gesteld worden. Men heeft in de palliatieve fase vaak niet alleen te maken met de patiënt, maar ook met diens naasten. Palliatieve zorg kan dus erg complex zijn en vraagt om een multi- of interdisciplinaire aanpak. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Dit artikel geeft de fysiotherapeut handvatten voor het professioneel verlenen van palliatieve zorg, zodat hij een plek kan verwerven in het behandelteam.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boogaard , M. van den
Wind-Koekman, E.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 september 2013
Editie Physios - Jaargang 5 - editie 3 - Editie 3, 2013

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
• bent u op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen palliatieve zorg en de Handreiking fysiotherapie in de palliatieve zorg, en weet u deze te vinden;
• weet u welke indelingen in de palliatieve fase gebruikt worden en welke stadia van palliatieve zorg er zijn;
• kunt u een inschatting maken van de fase waarin de patiënt zich bevindt;
• ziet u in dat u moet samenwerken met andere zorgverleners in een multidisciplinair team om optimale zorg te kunnen bieden;
• ziet u in dat specifieke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn bij het behandelen van patiënten in de palliatieve fase.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje