Fysiotherapie bij chronisch obstructief longlijden (VI)

De herziene KNGF-richtlijn COPD

 • 00Inleiding
 • 01COPD vanuit medisch perspectief
 • 02Fysiotherapeutisch diagnostisch proces
 • 03Analyse en vaststellen patiëntprofiel
 • 04Fysiotherapeutisch behandelproces
 • 05Afsluiting behandelproces
 • 06Slotwoord
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck de richtlijn voor chronisch obstructief longlijden (COPD) herzien. De nieuwe richtlijn beschrijft het diagnostisch en therapeutisch handelen van de fysiotherapeut volgens de huidige wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van betrokken zorgverleners en ervaringsdeskundigheid van patiënten. Bij de behandeling van mensen met COPD worden drie aangrijpingspunten voor de fysiotherapeut onderscheiden, en zes verschillende patiëntprofielen, met variërende behandelindicaties en bijpassende interventies. De nieuwe richtlijn geeft de inhoud van voorlichting en educatie, aanbevelingen ten aanzien van het vergroten of behouden van fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit door middel van oefentherapie en gedragsmatige interventies, en aanbevelingen ter optimalisatie van het functioneren van het adembewegingsapparaat. De fysiotherapeut heeft een inventariserende, analyserende en monitorende rol als begeleider en coach in het diagnostisch en therapeutisch proces, en zorgt voor afstemming met de patiënt en behandelend arts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beekman, E.
Doormaal MSc, M.C.M. van
Post, M.H.T.
Hul, A.J. van 't
Meerhoff MSc, G.A.
Vreeken, H.L.
Thema Richtlijnen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Physios - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u het klinische beeld en beloop van COPD;
 • kent u de drie aandachtsgebieden bij COPD voor fysiotherapie;
 • kunt u op basis van verwijsgegevens en diagnostisch onderzoek patiënten met COPD indelen in de zes patiëntprofielen;
 • weet u wanneer fysiotherapie geïndiceerd is en wat de passende zorgvorm is per patiëntprofiel;
 • kent u de praktische toepassing van de belangrijkste aanbevolen fysiotherapeutische interventies bij de verschillende patiëntprofielen;
 • weet u wanneer u als fysiotherapeut een patiënt verwijst naar de huisarts/longarts of contact opneemt met de verwijzer voor verwijzing naar een andere zorgprofessional.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje