Fysieke training als onderdeel van prehabilitatie (VI)

Een casus over het programma Fit4Surgery

Door op 01-12-2023
 • 00Inleiding
 • 01Fysiologische achtergrond van prehabilitatie
 • 02Fysieke tests
 • 03Fysieke training
 • 04Prehabilitatieprogramma Fit4Surgery
 • 05Casus
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de gezondheidszorg is die van prehabilitatie, het optimaliseren van patiëntgebonden factoren voorafgaand aan een operatie om nadien een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Zowel internationaal als in Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht en worden initiatieven ontplooid op het gebied van prehabilitatie, en de resultaten zijn veelbelovend. Voor het onderdeel fysieke training is de fysiotherapeut een belangrijke schakel in prehabilitatie. Hoewel de programma’s meestal strak geprotocolleerd zijn, blijft maatwerk noodzakelijk. Deze zorgbrede focus op prehabilitatie biedt fysiotherapeuten een kans om hun rol te pakken op het gebied van fysieke training. Dit artikel zoomt in op de wijze waarop de expertise van fysiotherapeuten toegepast kan worden bij het onderdeel fysieke training van prehabilitatieprogramma’s. Achtereenvolgens komen aan bod: fysiologische rationale, fysieke tests, fysieke training, beschrijving van prehabilitatieprogramma Fit4Surgery en tot slot een casus waarin het programma Fit4Surgery wordt gebruikt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Moons, M.T.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2023
Editie Physios - Jaargang 15 - editie 4 - Editie 4, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • bent u bekend met fysiologische rationale van prehabilitatie;
 • kent u de uitvoering van de steep ramp test en kunt u de resultaten interpreteren;
 • kent u de uitvoering van een submaximale 1RM-bepaling en kunt u de resultaten vertalen naar een theoretische 1RM;
 • bent u bekend met verschillende protocollen voor HIIT;
 • weet u hoe krachttraining moet worden uitgevoerd binnen prehabilitatie;
 • kent u de kenmerken van het prehabilitatieprogramma Fit4Surgery;
 • beseft u dat maatwerk van belang is bij geprotocolleerde training binnen Fit4Surgery.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje