Extended scope, de rol van de fysiotherapeut bij taakherschikking in de gezondheidszorg (BD)

  • 00Inleiding
  • 01Taakherschikking in het Nederlandse zorgsysteem
  • 02Stand van zaken in Nederland
  • 03Casus ES bij heupklachten
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel worden de ontwikkeling en mogelijkheden beschreven van de extended scopespecialist in de Nederlandse gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van de als master opgeleide fysiotherapeut hierin. In 2010 heeft een werkgroep de internationale ontwikkeling van de extended scopespecialist naar de Nederlandse situatie vertaald. Later gebeurde dit vanuit de beroepsverenigingen voor manueeltherapeuten (NVMT) en sportfysiotherapeuten (NVFS). In 2017 is deze functie in Nederland geïntroduceerd en sinds die tijd gestaag ontwikkeld tot een waardevolle speler in de gezondheidszorg op het terrein van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit artikel gaat in op de positie van de extended scopespecialist in het Nederlandse zorgsysteem. Aan bod komt het belangrijke verschil tussen geautoriseerd handelen en gedelegeerd handelen. Er worden lopende projecten beschreven en de werkzaamheden van de extended scopespecialist worden aan de hand van casuïstiek duidelijk gemaakt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bloo, J.K.C.
Schalwijk, J. van
Scholten, D.
Opraus, K.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 6 september 2022
Editie Physios - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de ontwikkeling van de extended scopespecialist en de plek in de gezondheidszorg;
  • begrijpt u de positie van de extended scopespecialist in de taakherschikking die gaande is in het medisch en paramedisch domein;
  • kent u de mogelijkheden om de extended scopespecialist in te zetten in het domein van het houdings- en bewegingsapparaat in de gezondheidszorg.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje