Evidence-based practice in de fysiotherapiepraktijk

Door op 08-10-2014
 • 00Inleiding
 • 01Evidence-based practice
 • 02Ask: een zoekvraag formuleren
 • 03Access: zoeken naar bewijs
 • 04MeSH-termen
 • 05Boolean operators
 • 06Appraise: gevonden bewijs beoordelen
 • 07Kritische beoordeling van interventiestudies
 • 08Apply: een klinische beslissing nemen
 • 09Audit: de uitkomsten evalueren
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Evidence-based medicine (EBM), in de paramedische en verpleegkundige beroepen doorgaans evidence-based practice (EBP) genoemd, is een paradigma dat clinici, beleidsmakers en zorgverzekeraars vaak als uitgangspunt gebruiken voor het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg. Veel professionals in de gezondheidszorg ondervinden evenwel barrières voor het succesvol toepassen van EBP in de klinische praktijk. In dit artikel worden de uitgangspunten van evidence-based practice toegelicht. De verschillende stappen waarvan EBP zich bedient om klinische vragen te beantwoorden bij het nemen van beslissingen ten aanzien van individuele patiënten worden concreet besproken. Daarbij wordt expliciet onderscheid aangebracht tussen statistische significantie en klinische relevantie. Tenslotte worden de mogelijkheden van een aantal zoekmachines voor evidence-based bronnen beknopt toegelicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stuiver, M.M.
Lucas, C.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 8 oktober 2014
Editie Physios - Jaargang 6 - editie 3 - Editie 3, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

• kent u de uitgangspunten van evidence-based practice;
• kent u de verschillende bronnen van ‘evidence’ en bent u startbekwaam om deze te benutten;
• kunt u een gefocuste vraag opstellen volgens het PICO-format;
• kent u het onderscheid tussen statistische significantie en klinische relevantie;
• kunt de methodologische kwaliteit van een interventiestudie globaal beoordelen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje