Ethiek: een basis voor goed fysiotherapeutisch handelen

Fundamenten

In de ethiek van de fysiotherapie staat het komen tot goede zorg voorop . Hierbij staan de termen moraal, waarden en normen centraal, en daarbij de verschillende niveaus van moralen. Bij het toepassen van ethiek speelt normatieve redenatie een belangrijke rol. Normatief redeneren is een competentie die van fysiotherapeuten verlangt na te denken over de morele juistheid van verschillende handelings- en beslissingssituaties. Normatieve redenatie staat niet los van de klinische redenatie, maar deze twee manieren van denken vullen elkaar aan in het komen tot een goed zorgproces bij een patiënt, waarbij de waarden van de patiënt een juiste plek krijgen in het systeem van evidence based practice. In dit artikel wordt ethiek eerst theoretisch behandeld en vervolgens worden enkele fictieve casussen met morele dilemma’s toegelicht aan de hand van de dilemmamethode.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen