Ethiek: een basis voor goed fysiotherapeutisch handelen

 • 00Inleiding
 • 01Wat is ethiek?
 • 02Drie voorbeelden van verkeerde interpretatie van waarden
 • 03Normatief redeneren en klinisch redeneren
 • 04Hoe krijgt ethiek vorm binnen de beroepsgroep?
 • 05Casussen: ethische dilemma’s
 • 06Afsluiting
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

In de ethiek van de fysiotherapie staat het komen tot goede zorg voorop . Hierbij staan de termen moraal, waarden en normen centraal, en daarbij de verschillende niveaus van moralen. Bij het toepassen van ethiek speelt normatieve redenatie een belangrijke rol. Normatief redeneren is een competentie die van fysiotherapeuten verlangt na te denken over de morele juistheid van verschillende handelings- en beslissingssituaties. Normatieve redenatie staat niet los van de klinische redenatie, maar deze twee manieren van denken vullen elkaar aan in het komen tot een goed zorgproces bij een patiënt, waarbij de waarden van de patiënt een juiste plek krijgen in het systeem van evidence based practice. In dit artikel wordt ethiek eerst theoretisch behandeld en vervolgens worden enkele fictieve casussen met morele dilemma’s toegelicht aan de hand van de dilemmamethode.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennis van enkele basisbegrippen binnen de ethiek, zoals waarden, normen en moraal;
 • bent u zich bewust van de rol van ethiek binnen de fysiotherapie;
 • bent u in staat om niet alleen klinisch maar ook normatief te redeneren binnen het fysiotherapeutisch handelen;
 • bent u in staat aan te geven hoe ethiek vorm krijgt binnen de beroepsgroep fysiotherapie;
 • bent u zich bewust van wanneer morele dilemma’s en vraagstukken spelen binnen het fysiotherapeutisch handelen;
 • bent u in staat tot kritische reflectie op normen en waarden van uzelf, de patiënt, de beroepsgroep fysiotherapie en die van de Nederlandse samenleving in het algemeen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje