Een kritische visie op terugkeer naar sport na een voorste-kruisbandreconstructie (VI))

Door op 15-12-2020
 • 00Inleiding
 • 01Is negen maanden revalideren de gouden standaard voor RTS?
 • 02RTS in het kader van een continuüm
 • 03Welke RTS-testen moeten minimaal worden afgenomen?
 • 04Interventies om neuromusculaire gebreken aan te pakken
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Velen beschouwen een voorste-kruisbandreconstructie (VKB) als een voorwaarde voor terugkeer naar sport (afgekort RTS: ‘return to sports’). In werkelijkheid keert slechts 65 procent van de patiënten na een VKB-reconstructie terug naar het sportniveau van vóór de blessure. Bovendien heeft de actieve, jonge atleet die sportactiviteiten hervat na een VKB-reconstructie te hebben ondergaan, een groter risico op een tweede VKB-blessure, zowel aan de geopereerde zijde als aan de contralaterale zijde. Tot op heden is er een gebrek aan wetenschappelijke consensus over de criteria om een patiënt toestemming te geven voor onbeperkte sportactiviteiten na een VKB-reconstructie. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij de klinische besluitvorming. Het doel van dit klinische commentaar is: (1) de huidige wetenschappelijke literatuur kritisch beschouwen, (2) het RTS-raamwerk na een VKB-reconstructie anders begrijpen, (3) de huidige RTS-tests herzien en evidence-based aanbevelingen doen voor de situatie na een VKB-reconstructie en (4) aanbevelingen doen voor interventies om effectiever neuromusculaire gebreken aan te pakken na VKB-letsel en de daaropvolgende revalidatie na een VKB-reconstructie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gokeler, A.
Hoogeslag, R.
Thema Revalileren
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Physios - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u de huidige wetenschappelijke literatuur kritisch beschouwen;
 • bent u in staat het RTS-raamwerk na een VKB-reconstructie anders te begrijpen;
 • kunt u ten aanzien van RTS-tests evidence-based aanbevelingen doen voor de situatie na een VKB-reconstructie;
 • kunt u beargumenteren wat in hoofdlijnen effectieve interventies zijn om neuromusculaire gebreken aan te pakken na VKB-letsel en de daaropvolgende revalidatie na een VKB-reconstructie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje