De therapeutische consequenties van prevalente comorbiditeit in COPD: een multipele case-studie

Door op 12-06-2017
  • 00Inleiding
  • 01Twee casussen uit de fysiotherapiepraktijk
  • 02Het wegen van comorbiditeit binnen klinisch redeneren
  • 03Bespreking
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Bij patiënten met COPD komen comorbiditeiten veel voor, maar de huidige fysiotherapierichtlijnen omvatten geen gerichte acties die gerelateerd zijn aan comorbide condities. Comorbiditeit kan aanpassingen van de interventiestrategieën vergen, wanneer een comorbiditeit (bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2) de behandelresultaten van de indexziekte COPD negatief beïnvloedt of wanneer de behandeling voor één ziekte (zoals cardiopulmonaire duurtraining voor COPD) de behandeling of het natuurlijk beloop van een andere ziekte (bijvoorbeeld ernstige knieartrose) negatief beïnvloedt. In dit artikel illustreren twee uiteenlopende casestudies de mogelijke consequenties van COPD (indexziekte) en comorbiditeit voor het fysiotherapeutisch-methodisch handelen in een eerstelijnssetting. De twee casestudies worden uitgebreid geanalyseerd en in het licht van het fysiotherapeutisch-methodisch handelen (aan de hand van het HOAC-model) uitgewerkt tot concrete aanbevelingen. Er wordt onder andere geconcludeerd dat fysiotherapeuten hun vaardigheden en kennis van zeer prevalente combinaties van comorbiditeiten moeten verbeteren, maar ook dat huisartsen en longartsen de informatie kunnen verbeteren bij verwijzing van een patiënt naar de fysiotherapeut.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beekman, E.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 12 juni 2017
Editie Physios - Jaargang 9 - editie 2 - Editie 2, 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u wat mogelijke consequenties zijn van comorbiditeit bij COPD als indexziekte voor het fysiotherapeutisch-methodisch handelen in een eerstelijnssetting;
  • bent u in staat om klinisch te redeneren bij patiënten met eenvoudige of complexe comorbiditeit naast COPD;
  • ziet u in wat de benodigde verwijsgegevens zijn en de benodigde kennis bij fysiotherapeuten om mensen met COPD en comorbiditeit adequaat te kunnen behandelen;
  • heeft u een visie op de complexiteit van het behandelen van patiënten met comorbiditeit naast COPD.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje