De kansen van preoperatieve fysiotherapie

De opzet en uitvoering van preoperatieve fysiotherapie in het VU medisch centrum

Door op 16-09-2011
  • 00Inleiding
  • 01Preoperatieve fysiotherapie in het VUmc
  • 02Evaluatie van het project
  • 03Toekomstperspectief
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

In oktober 2010 is in het VU medisch centrum het zorginnovatieproject 'Preoperatieve fysiotherapie' gestart. De doelen van dit project zijn het verminderen van postoperatieve pulmonale complicaties en afname van de ligduur in het ziekenhuis. Het project is gericht op patienten die risico lopen op het ontwikkelen van postoperatieve pulmonale complicaties na het ondergaan van een grote operatie. Bij deze doelgroep wordt het dagelijks activiteitenniveau, het inspanningsvermogen en de inspiratoire spierkracht in kaart gebracht. Als de testresulaten daar aanleiding toe geven, wordt een preoperatieve interventie gestart. Dit artikel belicht de werkwijze in het project en de keuzes die gemaakt zijn. Verder gaat dit artikel in op het belang en de kansen van preoperatieve fysiotherapie voor de eerstelijns fysiotherapeut.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Huibers, C.C.
Merkx, C.M.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 september 2011
Editie Physios - Jaargang 3 - editie 3 - Editie 3, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:
• heeft u een beeld welke patientengroep in aanmerking komt voor preoperatieve fysiotherapie;
• heeft u kennis van de intake en indicatiestelling voor preoperatieve fysiotherapie;
• kunt u de risicofactoren voor het ontwikkelen van postoperatieve pulmonale complicaties herkennen bij een patient;
• heeft u een idee hoe preoperatieve fysiotherapie toegepast kan worden in uw eigen werkomgeving.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje