Chronische pijn en het biopsychosociale model (VI)

‘Pijn zit niet tussen de oren maar in uw brein’

 • 00Inleiding
 • 01Facetten van pijn
 • 02Pijn in kaart brengen
 • 03Pijnvoorlichting en educatie
 • 04Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Chronische pijn is biopsychosociaal bepaald en dient ook volgens dit model benaderd te worden. Dit artikel bespreekt de psychosociale factoren en geeft specifieke handvatten om patiënten met chronische pijn educatie te geven over het bestaan van deze factoren. Door inzicht te krijgen in de aard en onderlinge samenhang van diverse componenten kan de therapeut samen met de patiënt een breder verklaringsmodel opstellen dan alleen ‘pijn is een teken van schade’. Dit verklaringsmodel vanuit een biopsychosociaal perspectief biedt aangrijpingspunten voor een behandelaanpak gericht op verbetering van het dagelijks functioneren en het zelfmanagement. Een dergelijke aanpak start met de patiënt inzicht te geven (pijneducatie) in de diverse biomedische en psychosociale factoren die de pijn onderhouden. Onderscheid in oorzaak en gevolgen van het hebben van chronische pijn is daarbij belangrijk. Hoe eerder een patiënt een breder en realistisch beeld krijgt van zijn eigen pijn, hoe beter een gerichte effectieve behandeling ingezet kan worden. Dat de eerste klap een daalder waard is, geldt ook hier en daarbij is er een belangrijke rol of taak voor de fysiotherapeut. Het geven van adequate pijneducatie is de basis voor een succesvolle behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Köke, A.J.A.
Wilgen, P. van
Bakkers, M.
Brouwer, B.A.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2024
Editie Physios - Jaargang 16 - editie 1 - Editie 1, 2024

Leerdoelen

Na bestuderen van dit artikel:

 • weet u dat chronische pijn een op zichzelf staand symptoom kan zijn;
 • weet u dat de oorzaak van chronische pijn biopsychosociaal bepaald kan zijn;
 • heeft u kennis van het ICF-model en de toepassing hiervan;
 • heeft u kennis van het SGECS-model en de toepassing hiervan;
 • kunt u een aantal modellen in de dagelijkse praktijk toepassen om uit te leggen wat chronische pijn is.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje