Bewegingsstimulering en cognitieve training voor ouderen met dementie

Op de fiets door de stad bij de fysiotherapeut

Hoofdartikel

In 2040 zal meer dan een half miljoen mensen in Nederland dementie hebben. Dementie gaat gepaard met ernstige achteruitgang in denkfuncties en met het verlies van zelfstandig functioneren. Bij gezonde ouderen kan lichamelijke activiteit onder andere het geheugen en het executief functioneren verbeteren, maar bij ouderen met dementie zijn deze effecten nog niet eenduidig aangetoond. Een hoog percentage dementerende ouderen heeft echter een sedentaire leefstijl. Belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spelen bij bewegingsstimulering bij deze ouderen zijn te verdelen in persoonsgebonden factoren (bijv. verslechtering fysieke gezondheid), omgevingsfactoren (bijv. beperkte toegang tot sportfaciliteiten) en sociale factoren (sociale steun).
Dit artikel geeft eerst een overzicht van de bewijzen voor de effecten op de cognitie van lichamelijke activiteit en cognitieve training bij gezonde ouderen en bij ouderen met dementie. Daarna worden belemmerende en bevorderende factoren die hierbij een rol kunnen spelen, besproken. Het artikel sluit af met een beschrijving van een drietal pilotstudies naar de effecten van het zogenoemde Fietslabyrint.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Wilt u ook nascholen met Physios en 16 nascholingspunten per jaar behalen? Schrijf u dan direct in!

Direct abonneren

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen