Bewegingsstimulering en cognitieve training voor ouderen met dementie

Op de fiets door de stad bij de fysiotherapeut

 • 00Inleiding
 • 01Invloed lichamelijke activiteit en cognitieve training op cognitie
 • 02Belemmerende en bevorderende factoren bij bewegingsstimulering
 • 03Fietslabyrint
 • 04Resultaten van drie pilotstudies naar Fietslabyrint
 • 05Tot slot
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

In 2040 zal meer dan een half miljoen mensen in Nederland dementie hebben. Dementie gaat gepaard met ernstige achteruitgang in denkfuncties en met het verlies van zelfstandig functioneren. Bij gezonde ouderen kan lichamelijke activiteit onder andere het geheugen en het executief functioneren verbeteren, maar bij ouderen met dementie zijn deze effecten nog niet eenduidig aangetoond. Een hoog percentage dementerende ouderen heeft echter een sedentaire leefstijl. Belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spelen bij bewegingsstimulering bij deze ouderen zijn te verdelen in persoonsgebonden factoren (bijv. verslechtering fysieke gezondheid), omgevingsfactoren (bijv. beperkte toegang tot sportfaciliteiten) en sociale factoren (sociale steun).
Dit artikel geeft eerst een overzicht van de bewijzen voor de effecten op de cognitie van lichamelijke activiteit en cognitieve training bij gezonde ouderen en bij ouderen met dementie. Daarna worden belemmerende en bevorderende factoren die hierbij een rol kunnen spelen, besproken. Het artikel sluit af met een beschrijving van een drietal pilotstudies naar de effecten van het zogenoemde Fietslabyrint.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Logghe, I.H.J.
Karssemeijer, E.G.A.
Gennep, M. van
Thema Hoofdartikel
Publicatie 14 juni 2016
Editie Physios - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u waarom lichamelijke activiteit een positieve invloed kan hebben op de cognitie (geheugen en executief functioneren) bij ‘gezonde ouderen’;
 • bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. de effecten van fysieke en cognitieve training op de cognitie bij ouderen met dementie;
 • weet u welke motiverende en belemmerende factoren een rol kunnen spelen bij bewegingsstimulering bij ouderen met dementie;
 • weet u hoe fysiotherapeuten en ouderen met milde tot matig ernstige dementie het fietsen in een virtuele omgeving m.b.v. Fietslabyrint kunnen ervaren;
 • weet u wat de resultaten zijn van een pilotstudie naar een gecombineerde cognitieve en fysieke fietstraining met Fietslabyrint op het cognitief en fysiek functioneren bij ouderen met milde tot matig ernstige dementie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje