Bepalen prognose bij lage rugpijn aan de hand van zelf verzamelde gegevens (VI)

Door op 15-12-2020
  • 00Inleiding
  • 01Casus prognosebepaling bij lage rugpijn
  • 02Vertaling naar de praktijk
  • 03Zelf verzamelde data
  • 04Tot slot: ‘data-driven’ fysiotherapie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In de fysiotherapie wordt het steeds gebruikelijker om data te verzamelen door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek, en door het invullen van vragenlijsten (‘patient reported outcome measures’, PROM’s). De fysiotherapie wordt hierdoor transparanter en van PROM’s wordt verondersteld dat zij inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze data kan de fysiotherapeut ook gebruiken om de klinische besluitvorming te ondersteunen. Met de verzamelde data is bijvoorbeeld de prognose van individuele patiënten in te schatten. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van hoe met relatief eenvoudige berekeningen de prognose bij lage rugpijn in te schatten is. De prognostische tests die hiervoor worden gebruikt zijn de Fear-Avoidance Beliefs-vragenlijst en het voorkomen van uitstralende pijn in het been. Voor beide tests wordt geïllustreerd hoe zij kunnen helpen met het inschatten van de prognose aan de hand van data die verzameld zijn in een fysiotherapiesetting in de bedrijfsgezondheidszorg

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Staal, J.B.
Verbeek, A.L.M.
Thema Diagnostiek en klinimetrie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Physios - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u het voordeel van het inschatten van de prognose op basis van zelf verzamelde data;
  • weet u welke zelf verzamelde gegevens te gebruiken zijn voor het inschatten van de prognose bij lage rugpijn;
  • kent u de begrippen prevalentie, vooraf- en achterafkans en weet u deze te interpreteren in de context van een prognostische test.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje