Beïnvloeden van leefstijl door de fysiotherapeut; van patiënt naar cliënt

Door op 06-12-2019
 • 00Inleiding
 • 01Intake bij leefstijlcoaching
 • 02Coaching bij leefstijlverandering
 • 03Leefstijl aanpassen in de praktijk: de gecombineerde leefstijlinterventie
 • 04Samenwerken bij leefstijlaanpassing
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Reductie van overgewicht is een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Het reduceren van het lichaamsgewicht hangt nauw samen met het aanpassen van de leefstijl. De fysiotherapeut kan binnen het domein preventie interventies rondom leefstijlbeïnvloeding oppakken. Als leefstijlcoach is de fysiotherapeut een ‘T-shaped professional’ die integraal (interprofessioneel) samenwerkt met aangrenzende disciplines. De fysiotherapeut beschikt over verschillende instrumenten om de intake, coaching, gedragsverandering en monitoring te integreren in zijn praktisch handelen. Deze instrumenten komen in dit artikel aan bod. Verder worden beschreven: het belang van tools zoals een samenwerkingsplan, het gebruik van de sociale kaart, de gezonde wijkaanpak, en de voorwaarden en inhoud van gecombineerde leefstijlinterventies. Kortom, dit artikel beschrijft leefstijlbeïnvloeding binnen de fysiotherapie en geeft handreikingen om hiermee aan de slag te gaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leidekker, J.W.
Thema Leefstijl
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 6 december 2019
Editie Physios - Jaargang 11 - editie 4 - Editie 4, 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u het begrip ‘leefstijl’ plaatsen binnen gezondheid en preventie;
 • kent u de kenmerken van de gespreksinstrumenten die in te zetten zijn bij leefstijlbeïnvloeding;
 • kunt u de fysieke parameters meten die zijn gerelateerd aan leefstijl;
 • kunt u het Behaviour Change Wheel en de formule voor duurzame gedragsverandering toepassen bij gedragsbeïnvloeding in de praktijk;
 • weet u wat de voorwaarden van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zijn en wat de inhoud is van de erkende GLI’s.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje