VOL

Kosten: € 295,-
€ 195,- voor abonnees

De cursus is vol, u kunt zich niet meer inschrijven

Over de cursus

 

Meet the doctor!

Op vrijdag 21 september vindt opnieuw een Physios themadag plaats in het Sportcentrum Papendal. In het programma worden de plenaire sessies afgewisseld met interactieve masterclasses.

Het onderwerp van deze nieuwe themadag is: Fysiotherapeutische revalidatie bij orthopedische operaties.

Je krijgt antwoord op praktische vragen en maakt kennis met diverse interacties. Een multidisciplinair team, met sprekers als Joris Lansdaal (orthopedisch chirurg), Martijn Buijs (fysiotherapeut), Alli Gokeler (sportfysiotherapeut, bewegingswetenschapper, onderzoeker UMCG) en vele anderen, brengt je in één dag op de hoogte van de nieuwste inzichten.

Kosten: Leden van Physios betalen €195,-. Niet-leden betalen voor deelname €295,-. (Prijzen zijn voor het gehele programma, inclusief BTW, lunch en toegang tot de naslagwerken)

Accreditatie: 5 accreditatiepuntenvoor de deelregisters 'Algemeen fysiotherapeut, Geriatriefysiotherapeut en Sportfysiotherapeut' van het KNGF.

Accredidatie in aanvraag bij het Keurmerk.

Natuurlijk is de Physios-themadag volledig onafhankelijk en ongesponsord!

De masterclasses worden ingedeeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur, maar kunnen geen garanties bieden.

De masterclasses over kraakbeenpathologie van de knie en over de schouderprothese zijn vol!

Het programma

Programma onder voorbehoud

 • 08:45 - 09:15 uur Ontvangst
 • 09:15 - 09:30 uur Opening door de dagvoorzitter - Martin Moons
 • 09:30 - 10:15 uur Bindweefselherstel in de revalidatie - Jeroen Alessie
 • 10:15 - 11:00 uur Een andere kijk op revalideren - Alli Gokeler
 • 11:00 - 11:30 uur Koffie- en theepauze
 • 11:30 - 12:30 uur Masterclasses ronde 1
 • 12:30 - 13:15 uur Lunchpauze
 • 13:15 - 14:15 uur Masterclasses ronde 2
 • 14:15 - 14:30 uur Wisselronde
 • 14:30 - 15:30 uur Masterclasses ronde 3
 • 15:30 - 15:45 uur Koffie- en theepauze
 • 15:45 - 16:30 uur Omgaan met trainingsparameters tijdens de revalidatie - Michel Edelaar

Programma-inhoud

Bindweefselherstel in de revalidatie

Tijdens deze presentatie gaat Jeroen Alessie in op adaptaties vanuit de bindweefselfysiologie op pathologie en/of reconstructies. Welke aanpassingen kun je nog verwachten in kraakbeen als er reeds schade is en welke adaptaties zien we dan? Hoe zit een pees normaal vast aan het bot en welke aanpassing zal er plaatsvinden als deze opnieuw vastgezet wordt bij een operatie. Hoe lang duurt het voor je deze weer ‘normaal’ kan belasten en wat is dan de kwaliteit van de aanhechting die je mag verwachten? Welke belasting zou je als fysiotherapeut nu wel en niet kunnen geven en in welk stadium binnen de bindweefselfysiologie?

21 september 2018
Een andere kijk op revalideren

Een fysiotherapeut is bij uitstek de expert op het vlak van bewegen. De wijze van instructie lijkt onlosmakelijk verbonden met het onder de knie krijgen van bewegingspatronen. In deze presentatie bespreekt Alli Gokeler de inzichten uit het kennisdomein van motorisch leren en vertaalt hij deze naar klinische toepassingen. Centraal daarbij staat de optimal learning-theorie. Deze theorie veronderstelt dat een externe aandachtsfocus, autonomie en een positief verwachtingsbeeld ten aanzien van de uitkomst resulteren in beter motorisch leren. De aandacht tijdens het oefenen gaat daarbij uit naar de taak of het doel van de bewegingen. Op basis van de constrained action hypothese worden op deze wijze natuurlijke processen in gang gezet die grotendeels onbewust en automatisch verlopen.

21 september 2018
Kraakbeenpathologie van de knie

Kraakbeenletsels in de knie zijn een veelvoorkomende aandoening. De behandeling van deze letsels is sterk afhankelijk van het type afwijking. De nabehandeling na een operatie is een essentieel onderdeel voor een succesvol resultaat. Om de patiënten optimaal te begeleiden wordt op de Mobility Clinic in Utrecht nauw samen met verschillende disciplines: orthopeden, radiologen, sportartsen, reumatologen, fysiotherapeuten en gipsverbandmeester. Tijdens deze masterclass bespreken Roel Custers en Olmo van Herwaarden de verschillende soorten kraakbeenafwijkingen en de indicaties voor operatieve behandelingen. Daarna gaan ze in op de nabehandeling; niet alleen wat er wel en niet mag, maar vooral de achterliggende gedachten daarvan. Tot slot komen de punten aan bod die vaak fout gaan in de kraakbeenrevalidatie, en geven ze aan hoe deze voorkomen kunnen worden.

21 september 2018
De fysiotherapeutische revalidatie van de schouderprothese

De schouderprothese is in opmars. De werkzaamheid van de verschillende schouderprotheses en operatietechnieken wordt steeds vollediger onderbouwd in de internationale wetenschappelijke literatuur. Ondanks dit zijn er nog altijd veel vragen rondom de nabehandeling bij deze vorm van prothesiologie en berusten nog veel gepubliceerde postoperatieve protocollen op best practice. Tijdens deze masterclass zal achtereenvolgens worden ingegaan op: de indicaties voor schouderprothesiologie; de verschillende operatietechnieken met de gevolgen daarvan voor de revalidatie; de biomechanische eigenschappen van de verschillende typen protheses met de invloed daarvan op de revalidatie; de opbouw van de revalidatie, en tot slot de communicatie tussen de operateur, klinisch fysiotherapeut en de eerstelijns fysiotherapeut. De centrale vraag is hoe wij met elkaar een gefundeerde opbouw kunnen maken in de revalidatie op basis van de huidige kennis van anatomie en biomechanica, met als doel de best mogelijke behandeling voor deze patiëntencategorie.

21 september 2018
De behandeling van massieve cufrupturen met een Latissimus dorsi transpositie

Symptomatische massieve cuffrupturen met slechte peeskwaliteit vormen een uitdaging voor de behandelaar. Indien conservatieve therapie onvoldoende pijnreductie en functionaliteitswinst geeft, is een latissimus dorsitranspositie te overwegen. Daarbij wordt de insertie van de m. latissimus dorsi verplaatst naar de ‘footprint’ van de insufficiënte m. infraspinatus op de posterolaterale humeruskop. Belangrijk in de revalidatie is de reactivatie van de m. latissimus dorsi in zijn nieuwe functie in de schoudergordel. Aan de hand van de anatomie en pathofysiologie van een massieve posterosuperiore rotator cuffruptuur bespreken Peer van der Zwaal en Belle Gerding de indicaties, principes, techniek, nabehandeling en uitkomsten van een latissimus dorsitranspositie. Ze gaan daarbij in op de do’s en dont’s tijdens de verschillende revalidatiefases. Aan de hand van beeldmateriaal presenteren ze zowel een geslaagde als gefaalde transpositie.

21 september 2018
Pitfalls in de revalidatie na een voorstekruisbandreconstructie

De revalidatie van een voorstekruisbandreconstructie is langdurig en vraagt veel expertise van de fysiotherapeut. In deze masterclass bespreken Rob Janssen en Nicky van Melick de belangrijkste complicaties en valkuilen die tijdens een revalidatie kunnen voorkomen. Centraal daarbij staat een gezamenlijk perspectief van de fysiotherapeut en de orthopedisch chirurg. Welke rode vlaggen zijn belangrijk om te herkennen als fysiotherapeut in de revalidatie van een patiënt met een letsel van de voorste kruisband? Wanneer is overleg en tussentijdse verwijzing verstandig vóór en na de operatie? De nadruk in deze masterclass ligt op een nauwe samenwerking tussen deze twee specialismen.

21 september 2018
Diagnostiek en verwijsbeleid bij acute hand- en polsletsels

In deze masterclass gaan Jacco van Doorn en Martijn Buijs in op de meest voorkomende gesloten pols- en vingerletsels waar de algemene fysiotherapeut mee in aanraking kan komen op het sportveld, tijdens de DTF of in privésituaties (zoals op verjaardagen). Het doel is om een beknopt overzicht te geven van de diverse pathologieën, alsook directe handvatten te bieden voor de diagnostiek. Hiermee kan de fysiotherapeut een weloverwogen keuze maken wanneer het klinisch beeld door een gespecialiseerde professional (handtherapeut en/of handchirurg) moet worden gezien voor nadere diagnostiek en eventueel operatief ingrijpen.

21 september 2018
Beter omgaan met trainingsparameters tijdens de revalidatie

Fysiotherapeuten hebben een belangrijke begeleidende functie bij opbouwen van de belastbaarheid na een operatie. Een bewegingsanalyse van de begin en eindsituatie, van wat de revalidant weer zou moeten kunnen, is nodig voordat een revalidatieprogramma kan worden opgesteld. Belangrijk voor het revalidatieprogramma zijn onder andere de specifieke bewegingen, grondmotorische basiseigenschappen en energiesystemen. De keuze van de oefenstof en de trainingsvariabelen moeten worden gebaseerd op het klinische beeld welke wordt bepaald door de ernst, het tijdspad en het soort letsel. De fysiotherapeut moet zich daarom niet blind laten leiden door fasen met toenemende belastbaarheid binnen protocollen, richtlijnen en/of revalidatiemethodieken. Klinisch redeneren blijft de belangrijkste leidraad binnen het fysiotherapeutische handelen. De volgorde van de trainingselementen, de trainingsparameters en trainingsintensiteiten moeten altijd worden gebaseerd op het klinisch beeld, een continue analyse van het bewegen, de belastbaarheid van de revalidant op dat moment in relatie tot zijn of haar persoonlijke doelstellingen. Tijdens de presentatie geeft Michel Edelaar inzichten en handvatten hoe effectief is om te gaan met trainingsparameters tijdens de revalidatie. Hiermee kunt u als behandelaar onderbouwd op tijd anticiperen door een stap terug te doen, het huidige trainingsniveau handhaven, of juist een stapvoorwaarts maken tijdens het revalidatieproces.

21 september 2018

De sprekers

Fysiotherapeut, docent fysiotherapie Avans Breda
Sportfysiotherapeut, post-doc onderzoeker Department Applied Neuroscience in Sports&Exercise, Institute Sports, University Paderborn, Germany. Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG
Orthopedisch chirurg UMC Utrecht
Klinisch fysiotherapeut UMC Utrecht
Fysiotherapeute, manueel therapeut
Orthopedisch chirurg Maartenskliniek Nijmegen
Manueel therapeut
Orthopedisch chirurg - traumachirurg
Orthopedisch chirurg-traumatoloog
Sportfysiotherapeute, bewegingswetenschapper
Manueel therapeut, handtherapeut
Sportfysiotherapeut, bewegingswetenschapper

De locatie

Nationaal Sportcentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
026-483 7911

Route plannen

026-483 7911